Боднарчук Тетяна Вікторівна

CV-Bodnarchuk

Посада: доцент кафедри німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Білінгвальна освіта, білінгвальне навчання, особливості формування білінгва у штучному мовному середовищі.

Навчальні дисципліни: 

Додаткова інформація:

У 1989 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 році закінчила аспірантуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 15.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Розвиток білінгвальної освіти в Австрії (1945-2010 рр.)». З 2003 року працює викладачем, з 2012 року – старшим викладачем, з лютого 2014 року – доцентом кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

МОНОГРАФІЯ:

 1. Цюра С.Б., Боднарчук Т.В. Розвиток білінгвальної освіти в Австрії: історія, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : монографія. Кам’янець-Подільський, 2019. 296 с. ISBN 978-617-7626-56-4.

ПОСІБНИКИ

 1. Крецька Ю.А., Чистяк О.О., Боднарчук Т.В. Sport und Gesundheit: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2010. 172 с.
 2. Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Das Äußere und der Charakter des Menschen: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2010. – 248 с.
 3. Боднарчук Т.В. Білінгвальна освіта: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2011. – 128 с.
 4. Крецька Ю.А., Чистяк О.О., Боднарчук Т.В. Sport und Gesundheit: Навчально-методичний посібник (видання 2-ге, перероблене). Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2012. 172 с.
 5. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя німецької мови: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2012. 96 с.
 6. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя німецької мови: Навчально-методичний посібник (видання 2-ге, перероблене). Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2014. 96 с.
 7. Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Der Mensch: Äußeres und Charakter. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2015. – 215 с.
 8. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя німецької мови: Навчально-методичний посібник (видання 3-тє, перероблене, доповнене). Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 100 с.
 9. Педагогічна практика : програма і методичні поради для студентів факультету іноземної філології: Навчально-методичний посібник / Колектив авторів за заг. ред. Т.П. Білоусової. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 160 с.
 10. Боднарчук Т.В. Lehrersprache im Deutschunterricht: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 52 с.
 11. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch. Teil I : навчально-методичний посібник / Укладачі Боднарчук Т.В., Крецька Ю.А. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є, 2016. –68 с.
 12. Фоміна Г.В., Боднарчук Т.В. Aktuelle Fragen der deutschen Sprachgeschichte: Навчальний посібник (довідник). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута». 144 с.
 13. Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Synonymie der deutschen Verben (завдання для самостійної роботи з лексикології): навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута» 56 с.
 14. Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Двомовні лексичні тексти з німецької та англійської мов (завдання для самостійної роботи) : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 104 с. (14,09 ум. друк. арк.)
 15. Зданюк Т.В., Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В. Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт (для студентів факультету іноземної філології) методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський : 2019. 32 с. (3,72 ум. друк. арк.)
 16. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch. Teil II. : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / укладачі Т. Боднарчук, Ю. Крецька. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 100с.
 17. Kommunikative Strategien der Geschäftskommunikation (курс лекцій): Навчальний посібник. Укл. Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : «ТОВ Друкарня «Рута», 2019. 172 с.
 18. Sprachetikette der modernen deutschen Sprache (курс лекцій): Навчальний посібник. Укл. Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : «ТОВ Друкарня «Рута», 2019. 138 с.

СТАТТІ

 1. Боднарчук Т.В. Дієслова з просторовою семантикою як один із способів вираження просторових відносин у сучасній німецькій мові. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 3, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2004. Т. 2. С. 177-180.
 2. Боднарчук Т.В. Засоби вираження просторових відношень у мові (на матеріалі німецької мови). Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 4, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2005. Т. 2. С. 106-107.
 3. Боднарчук Т.В. Моделі білінгвальної освіти у досвіді діяльності сучасної школи. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Львів, 2007. Вип. 22. С. 212-219. Фахове видання.
 4. Боднарчук Т.В. До питання про використання лінгвістичних досліджень білінгвізму у педагогіці. Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. праць / за ред. В.Т. Сулими, С.Н.Денисенко. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. Ч. 2. С. 5-8.
 5. Боднарчук Т.В. Комплексний підхід до розгляду проблеми білінгвізму. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 5, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. Т. 2. С. 146-147.
 6. Боднарчук Т.В. Соціологічні проблеми двомовної освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. Ялта : РВВ КГУ, 2007. Вип. 14. Ч. ІІ. С. 120-126. Фахове видання.
 7. Боднарчук Т.В. Українсько-німецька білінгвальна освіта: організаційно-педагогічний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Івано-Франківськ – Горлівка, 2007. Вип. XV-XVI. Ч. І. С. 61-67. Фахове видання.
 8. Боднарчук Т.В. Рольові ігри у білінгвальній та мультикультурній освіті. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 6, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. Т. 2. С. 126-127.
 9. Боднарчук Т.В. Українсько-німецька білінгвальна освіта: лінгвістичний аспект. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. Вип. 6. С. 102-106.
 10. Боднарчук Т.В. Врахування психологічних особливостей білінгвізму в процесі організації двомовного навчання. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Львів, 2008. Вип. 23. С. 63-73. Фахове видання.
 11. Боднарчук Т.В. Традиції та сучасний стан білінгвальної освіти в Австрії. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. Вип. 7. С. 88-92.
 12. Боднарчук Т.В. Організація білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії (на прикладі Бургенланду). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету : вип. 7, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. Т. 3. С. 51-52.
 13. Боднарчук Т.В. Білінгвальне навчання у сучасній школі: загальні підходи і перспективи. Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9-11 квітня 2009 р., м. Ялта) : зб. статей : вип. 5, у 2 ч. Ялта : РВВ КГУ, 2009. Ч 1. С. 53-57.
 14. Боднарчук Т.В. Сучасні концепції та моделі білінгвальної освіти. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 8, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. Т. 3. С. 57-59.
 15. Боднарчук Т.В. Підготовка педагогів, фахівців білінгвального навчання. Вища освіта України : тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К., 2009. Додаток 4, т. VI (18). С. 57-62. Фахове видання.
 16. Боднарчук Т.В. Історико-культурні особливості та етапи розвитку білінгвальної освіти в Україні. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 9, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Т. 3. С. 108-109.
 17. Боднарчук Т.В. Сучасна практика організації білінгвальної освіти у Австрії. Проблеми викладання другої іноземної мови в середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2010. С. 9-11.
 18. Боднарчук Т.В. Основні напрямки розвитку білінгвальної освіти у Австрії (на прикладі діяльності проекту «Віденська білінгвальна школа»). Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2011. С. 160-163. Фахове видання.
 19. Боднарчук Т.В. Особливості організації білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії (на прикладі федеральної землі Каринтія). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Т. 3. С. 43-44.
 20. Боднарчук Т.В., Цюра С.Б. Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Україні. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. І.Я. Зязюн (голова) та ін.]. Київ Вінниця: ТОВ Фірма «Планер», 2012. Вип. 32 С. 494-500. Фахове видання.
 21. Боднарчук Т.В. Методи організації навчальної діяльності у білінгвальній школі. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : Матеріали І регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. С. 20-21.
 22. Боднарчук Т.В., Цюра С.Б. Особливості організації білінгвальної освіти для дітей національних меншин в Україні. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Львів, 2012. Вип. 28. С. 111-121.
 23. Боднарчук Т.В. Розвиток білінгвальної освіти для дітей іммігрантів у Австрії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 11, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. Т. 3. С. 89-90.
 24. Боднарчук Т.В. Сучасний стан білінгвальної освіти в Україні. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 12, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Т. 3. С. 92-93.
 25. Боднарчук Т.В. Особливості розвитку білінгвальної освіти у сучасній українській школі. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету : традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць : у 3 т. / за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмідта. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Т. І : Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі: виклики, проблеми, динаміка змін. С. 447-456.
 26. Боднарчук Т.В. Основні напрями розвитку білінгвальної освіти в Австрії на сучасному етапі. Педагогічна компаративістика – 2013 : трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за ред. О.І. Локшиної. К. : Педагогічна думка, 2013. С. 57-58.
 27. Боднарчук Т.В. Сучасний стан білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії. Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал. – 2013. № 2(16). С. 22-28. Фахове видання.
 28. Боднарчук Т.В. До питання трактування понять «білінгвізм» та «диглосія» у мовознавстві. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. Вип. 32. С.10-14. Фахове видання.
 29. Боднарчук Т.В. Моделі білінгвальної освіти та їх функціонування в сучасній українській школі. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; гол. ред. Каньоса П.С. Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2013. Вип. 14. С. 37-42. Фахове видання.
 30. Боднарчук Т.В. Явище інтерференції у процесі вивчення німецької мови як іноземної. Наукові праці Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. Вип. 34. С. 400-402. Фахове видання.
 31. Боднарчук Т.В. Дидактичний потенціал технології «подкаст» у процесі вивчення німецької мови у старшій школі. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. С. 13-15.
 32. Боднарчук Т.В. Організація та забезпечення процесу навчання німецької мови у школі. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : навчальне видання / за ред. П.Л. Шулик. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. Частина І. С. 75-89.
 33. Боднарчук Т.В. Прислів’я та приказки на уроці німецької мови як один із засобів формування соціокультурної компетенції старшокласників. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Т. 3. С. 28-29.
 34. Боднарчук Т.В. Особливості використання інтерактивних технологій на уроках німецької мови у старшій школі. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. С. 15-16.
 35. Боднарчук Т.В. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : навчальне видання / за ред. П.Л. Шулик. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. Частина ІІ. С. 119-137.
 36. Боднарчук Т.В. Особливості міжмовної інтерференції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної (на базі англійської) у загальноосвітній школі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. Вип. 36. С. 19-22. Фахове видання (Index Copernicus).
 37. Боднарчук Т.В. Білінгвальна освіта як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності фахівців на світовому ринку праці. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (9 квітня 2015 р., м. Вінниця) / гол. ред. Ямчинська Т.І. Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. С.16-18.
 38. Боднарчук Т.В. Формування соціобікультурної компетенції старшокласників у процесі вивчення німецької мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національ-ного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 5 т.– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний універси-тет імені Івана Огієнка, 2015. –– Т. 3. – С. 19-20.
 39. Боднарчук Т.В., Крецька Ю.А. Probleme des Schreibens und Schreibkompetenzentwicklung in der wissenschaftlichen Literatur. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 39. – С. 27-30. Фахове видання (Index Copernicus).
 40. Боднарчук Т.В. Основні підходи до навчання писемного мовлення на уроках іноземної мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали ІV регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 14-15.
 41. Боднарчук Т.В. Вираження просторових відношень за допомогою дієслів у сучасній німецькій мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015 Вип. 58. С. 137-139. Фахове видання.
 42. Боднарчук Т.В. Історичний огляд організації білінгвальної освіти для національних меншин в Австрії (на прикладі національної меншини словенів. Педагогічна компаративістика – 2015 : трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за ред. О.І. Локшиної. К. : Педагогічна думка, 2015. С. 30-33.
 43. Боднарчук Т.В. Система навчання іноземної мови. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології: навчальне видання / Заг. ред. П.Л. Шулик. Частина ІІІ. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. С. 53-70.
 44. Боднарчук Т.В. Особливості навчання наукового письма на заняттях німецької мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 15, у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016. Т.3. С. 19-20.
 45. Боднарчук Т.В. Основні підходи до навчання писемного мовлення на уроках іноземної мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : Матеріали V регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 15-17.
 46. Боднарчук Т.В. Білінгвальне навчання дітей словенської національної меншини в Австрії. Професійна комунікація: мова і культура : Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Професійна комунікація: мова і культура» (23 листопада 2016 р.). Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016. С. 9-11.
 47. Боднарчук Т.В. Психолінгвістичні основи навчання іноземних мов та система вправ для формування іншомовної комунікативної компетентності учнів. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Частина IV. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 20-31.
 48. Боднарчук Т.В. Типологія, мета і завдання білінгвального навчання у старшій школі (тези доповіді). Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції  “Вербальні культурні коди сучасної української мови”.  Режим доступу: http://kpnu.edu.ua/ii-vseukrajinska-naukova-internet-konferentsiya-verbalni-kulturni-kody-suchasnoji-ukrajinskoji-movy/.
 49. Боднарчук Т.В. Використання веб-квесту в організації самостійної роботи з німецької мови студентів-філологів. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 16, у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2017. Т.3. С. 21-22.
 50. Боднарчук Т.В. Podcasting in der selbständigen Arbeit der Studenten beim Fremdsprachenerwerb. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : Матеріали VI регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 18-20.
 51. Боднарчук Т.В. Навчання граматичного матеріалу (формування граматичної компетентності). Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Частина V. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 27-43.
 52. Боднарчук Т.В. Взаємодія та взаємовплив мов і культур при білінгвізмі. Програма ІІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Вербальні коди сучасної української мови». Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. С. 8-9.
 53. Боднарчук Т.В. Робота з пісенним матеріалом на уроках іноземної мови в початковій школі. Програма І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання»(30 березня 2017 року, м. Кам’янець-Подільський). С. 6.
 54. Боднарчук Т.В. Die Besonderheiten der Textsorte „Glosse“ in der modernen deutschen Sprache. Іван Огієнко і сучасна наука: науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук. (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. XIV. С. 41-46. Фахове видання (Index Copernicus)
 55. Боднарчук Т.В. Verben mit Raumsemantik im Deutschunterricht. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. Вип. 45. С. 302-305. Фахове видання (Index Copernicus)
 56. Боднарчук Т.В. Особливості організації самостійної роботи з іноземної мови студентів-філологів. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : збірник матеріалів V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та викладачів. Суми, Сумський державний університет, 2018. С. 103-105.
 57. Боднарчук Т.В. До питання трактування поняття «концепт» у науковій літературі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 17, у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2017. Т.3. С. 22-23.
 58. Боднарчук Т.В. Grundsätze beim Einsatz von Schreibspielen im Fremdsprachenunterricht Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 13-15.
 59. Боднарчук Т.В. Kreatives Schreiben: didaktische Konzeptionen und methodische Überlegungen. Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол. С. Копилов (голова, наук. ред.), О. Завальнюк (заст. голови) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С. 92-96.
 60. Боднарчук Т.В. Навчання лексичного матеріалу (формування лексичної компетентності) Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. – Частина VІ. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – С. 26-43.
 61. Боднарчук Т.В. Особливості фонетичної інтерференції у процесі навчання німецької мови як другої іноземної (на базі англійської) Програма ІV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Вербальні коди сучасної української мови». Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 6-7.
 62. Боднарчук Т.В. Казка на уроці іноземної мови як один із засобів формування граматичної компетентності школярів. Програма ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання»(28 березня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський). – С. 4-5.
 63. Боднарчук Т.В. Роль рідної мови у формуванні білінгвальної особистості. Іван Огієнко і сучасна наука: науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук. (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.] Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. XV. С. 13-18. Фахове видання (Index Copernicus).
 64. Фоміна Г.В., Боднарчук Т.В. Дослідження проблеми гендеру у сучасній лінгвістиці. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers of the 5th International Scientific Conference. February 28, 2019. Stuttgart, Germany. P. 214-222.
 65. Боднарчук Т.В., Фоміна Г.В. Порівняльний аналіз фразеологізмів з компонентом «шлях» з атрибутивною ознакою у німецькій та українській мовах. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers of the 7th International Scientific Conference. May 31, 2019. Stuttgart, Germany. 157-167.