МОНОГРАФІЇ

  1. Добринчук О.О., Нямцу А.Є. Троянська міфологія у літературному контексті. Чернівці: Чернівецький нац ун-т, 2012. – 216 с.

  2. Зданюк Т.В., Кузнецова О.Ю. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини ХХ століття. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 192 с.
  3. Калинюк Т.В. Діяльність загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ – початок ХХІ століття): монографія Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2015. — 254 с.
  4. Яремчук І. М., Піхтовнікова Л.С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 220 с.
  5. Цюра С.Б., Боднарчук Т.В. Розвиток білінгвальної освіти в Австрії: історія, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : монографія. Кам’янець-Подільський, 2019. 296 с. ISBN 978-617-7626-56-4.