Наукова робота студентів – невід’ємна складова роботи кафедри. Під керівництвом викладачів студенти спеціальностей “Середня освіта (Мова і література (німецька)” та “Середня освіта (Мова і література (англійська)” беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науових конференціях, публікують статті у наукових журналах.

 

Студентські наукові публікації:

Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету

Засідання наукового гуртка „Deutsche Phraseologie“

Студентський науковий форум

Студентський науковий форум – 2021!

Програма студентського форуму (1)

Студентка-германістка призерка Всеукраїнського конкурсу художнього перекладу до Дня народження Миколи Вінграновського