ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) прешого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ!

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)

Настановна конференція з виробничої педагогічної (асистентської) практики магістрів на факультеті іноземної філології

Роздуми студентів факультету іноземної філології щодо педагогічної практики у школі

ПЕРШИЙ ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД

Виробнича педагогічна (асистентська) практика була нашим першим досвідом роботи зі студентами, дозволила набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, оскільки знайомить із сучасними методами навчальної роботи у ЗВО, із змістом та особливостями педагогічної діяльності викладачів кафедри, з їх педагогічним досвідом.

Упродовж практики ми проводили практичні та лекційні заняття, які дали нам змогу покращити свої педагогічні здібності.

Підготовка вимагала багато часу, оскільки ти усвідомлюєш себе у ролі викладача. Хотілося, щоб наші заняття запам’ятались студентам якнайкраще.

Готуватися до занять було складно і водночас цікаво. Найвдалішою нашою роботою ми вважаємо вікторину, яку ми провели в рамках виховної роботи практики. Завдяки цьому студенти закріпили знання з країнознавства, зрозуміли, що завжди потрібно йти до мети, оминаючи різноманітні перешкоди. А нам вони подарували масу позитивних вражень та емоцій. Наші студенти були дуже комунікабельні, ерудовані, активні та відкриті до засвоєння нових знань.

 

Ми вдячні за можливість перевірити свої знання, здобуті впродовж всього навчання. Ця практика стала для нас фінішною прямою у здобутті бажаної професії.

Підготували студенти-магістранти Nim1-M18