Спеціальність Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
1 2 3 4
014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови

Анотацiя_Мовленнeвий_етикет

(Боднарчук Т.В.)

іспит
014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ Комунікативні стратегії ділового спілкування

Анотацiя_Комунiкативнi_стратегii

(Боднарчук Т.В.)

іспит
014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ Креативне письмо сучасної німецької мови

Анотацiя_Креативне_пис_мо

(Боднарчук Т.В.)

іспит
014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ Цифрові технології у навчанні німецької мови

Анотація_Цифровi_технологii

(Добринчук О.О.)

іспит
014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ Новітня німецькомовна мала проза

Анотоція_Мала_проза

(Добринчук О.О.)

іспит
Всі спеціальності ІІ Інтенсивний курс німецької мови

Анотоція_Iнтенсивний_курс

(Добринчук О.О.)

іспит
Всі спеціальності ІІ Поглиблений курс німецької мови

Анотація_Поглиблений_курс

(Добринчук О.О.)

іспит
Всі спеціальності ІІ Німецькомовна бізнес-комунікація

Анотація_Бiзнес-комунiкацiя

(Добринчук О.О.)

іспит
Всі спеціальності ІІ Практика перекладу німецькомовних спеціальних текстів

Анотація_Практика перекладу німецькомовних спеціальних текстів

(Зданюк Т.В.)

іспит
Всі спеціальності ІІ Німецьке письмо (основні навички)

Анотація_Німецьке письмо

(Зданюк Т.В.)

іспит

 

Протокол № 9  від 27.08.2020 р. засідання кафедри німецької мови

 

Завідувач кафедри                                                Т.В. Калинюк