Автор (и) Назва Підручник/

навчальний посібник/навчально-методичний посібник

Рік видавництва Видавництво Обсяг аркушів
Шмирко O.

 

Lesetexte mit Aufgaben навчальний посібник 2019 Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута» 76 с. (8, 84 ум. друк. арк.)
Гавловська Т.А.

 

Deutsche Grammatik in Tabellenform навчально-методичний посібник 2018. Кам’янець-Подільський : ПП „Видавництво Абетка світ“ 108 с.( 6,28 ум. др. арк.)

 

Казимір В.О. Теорія і практика перекладу методичний посібник для самостійної роботи студентів 2018 Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута» 224 с. (13,02 ум. др. арк.
Казимір В.О. На допомогу студенту-практиканту навчально-методичний посібник 2018. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 304 с. (17,67 ум.

друк. арк.)

Казимір В. О., Яремчук І. М. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für die Studenten навчально-методичний посібник 2018. Кам’янець-Подільський: Апостроф 164с. (9,36 ум. друк. арк.)
Зданюк Т.В., Казимір В.О. Die Ukraine навчально-методичний посібник. 2018 Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 60 с. (6,97 ум. друк. арк.)
Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Синонімія німецьких дієслів(завдання для самостійної роботи з лексикології) навчально-методичний посібник 2018 Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 56 с. (5,25 ум. друк. арк.)
Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Двомовні лексичні тексти з німецької та англійської мов (завдання для самостійної роботи) навчально-методичний посібник 2019 Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 104 с.

(14,09 ум. друк. арк.)

Боднарчук Т. , Крецька Ю. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів 2019 Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 100с. (13,63 ум. друк. арк.).
Крецька Ю., Фоміна Г.

 

Referieren. Redemittel und Texte навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів 2018 Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня  «Рута», вид. 2-ге, доп. – 60 с. – (6,97 ум. друк. арк.)
Крецька Ю.А.

 

Теоретичний курс німецької мови: матеріали та завдання для самостійної роботи навчально-методичний посібник для студентів-заочників факультетів іноземної філології ЗВО 2018 Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня  «Рута», 52 с. (3, 02 ум. друк. арк.)
Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Ganz viel Kunst навчально-методичний посібник 2018 Кам’янець-Подільський, Вид. 2-ге, переробл. і допов. 202 с.

(23,48 ум. др.арк.)

 

Добринчук О. О., Зданюк Т.В.

 

Arbeitsheft für die deutsche Grammatik навчально-методичний посібник 2018 Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 68 с. (7, 91 ум. др.арк.)
Зданюк Т.В., Добринчук О. О.

 

Arbeiten Sie selbstständig! навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів 2018 Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 68 с. (7, 91 ум. др.арк.)
Калинюк Т.В.

 

Sprachenwirrwarr: deutsche Sprachvarietäten навчальний посібник 2019 Кам’янець-Подільський : ТзОВ «Апостроф» 88 с. (4,53 ум. др.арк.)
Зданюк Т.В., Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В. Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт (для студентів факультету іноземної філології) методичні рекомендації 2019 Кам’янець-Подільський,  ТОВ «Друкарня «Рута», 32 с. (3,72 ум. др.арк.)