№ з/п

Перелік послуг

Вартість послуги Сфера застосування (потенційні споживачі) Відповідальна особа (ПІБ, е-пошта)
1. Проведення онлайн семінарів, тренінгів (не потребує спеціальної ліцензії) з методики навчання німецької мови у ЗЗСО:

1) Німецька мова  основній (базовій) школі: перші кроки за новим Державним стандартом.

2) Реалізація компетентнісного та інтегрованого підходів до навчання німецької мови.

3) Інтерактивні технології онлайн на уроці німецької мови.

4) Вивчаємо лексику по-новому: тематика НУШ.

5) Вивчаємо граматику по-новому: НУШ.

250 грн (60 хв)

Педагогічні працівники, здобувачі ВО

Братиця Г.Г.

annati77@yahoo.de

Добринчук О.О.

dobrynchuk.olga@ukr.net

Калинюк Т.В.

kalynka13@ukr.net

2.

Переклад

200 грн за стандартну сторінку А4  (1800 символів з пробілами) тексту

усі

Боднарчук Т.В.

tv.bodnarchuk@gmail.com

Шмирко О.С.

olenashmyrko@gmail.com

3. Переклад путівників

250 грн за стандартну сторінку А4  (1800 символів з пробілами) тексту

усі

Боднарчук Т.В.

tv.bodnarchuk@gmail.com

Шмирко О.С.

olenashmyrko@gmail.com