Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька):

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 р.⇒ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОПП бакалавр 2021р.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 р.⇒

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОПП бакалавр 2020р.

Силабуси навчальних дисциплін:

Анотації навчальних дисциплін:

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019 р. зі змінами⇒

Силабуси навчальних дисциплін:

Анотації навчальних дисциплін:

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2018 р. зі змінами⇒

Силабуси навчальних дисциплін:

Анотації навчальних дисциплін:

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 р.

Силабуси навчальних дисциплін:

Анотації навчальних дисциплін:

Орієнтовна тематика курсових робіт⇒

Атестація здобувачів вищої освіти (програми):

Програма комплексного екзамену першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Консультація до комплексного екзамену (червень 2021)