Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька):

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023 р.

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 р.

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 р.⇒ 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 р.⇒

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019 р. зі змінами⇒

 

Курсова робота:

 

Атестація здобувачів вищої освіти (програми):