Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 р.⇒

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ОПП магістр 2021р.

Силабуси навчальних дисциплін:⇓

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020 р. ⇒

Силабуси навчальних дисциплін:⇓

Анотації навчальних дисциплін:⇓

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019 р.⇒

Силабуси навчальних дисциплін:⇓

Анотації навчальних дисциплін:⇓

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти «магістр»:

Програма атестації здобувачів другого (магістрського) ступеня вищої освіти (ОПП 2019)

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти (ОПП 2020)

Тематика магістерських робіт спеціальності 014 Середня освітна (Мова і література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2018-2019 н.р.

 Тематика магістерських робіт спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.

 Тематика магістерських робіт спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020-2021 н.р.