Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька):

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023 р.

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022 р.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 р.⇒

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти «магістр»:

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП 2021)

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП 2022)

Тематика кваліфікаційних робіт: