На допомогу студенту-практиканту!
Бланк індивідуального завдання на практику
Фрагмент уроку з німецької мови: схема; зразок
Зразок оформлення плану-конспекту уроку з німецької мови
Зразок аналізу уроку з німецької мови
Розробка тестів
Анкети для фіксації спостережень різних аспектіворганізації уроку
Підготовка дослідницького проєкту (РЕР)
Самооцінювання практики

 

Посібник містить завдання і методичні рекомендації до організації та проведення навчальної ознайомлювальної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька). Подана у посібнику інформація буде цікавою та корисною для майбутніх учителів німецької мови та допоможе сформувати у них професійні компетентності.
Посібник розкриває особливості проходження виробничої педагогічної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), містить методичні рекомендації, які оптимально спрамовують роботу здобувачів вищої освіти на підготовку до вироничої педагогічної практики, її проходження та оформлення звітної документації по її закінченні. Пропонована інформація буде цікавою та корисною для майбутніх учителів німецької мовита допоможе сформувати у них професійні компетентності.
Посібник містить наскрізну програму, завдання і методичні рекомендації до організації та проведення практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), а також корисну та цікаву інформацію, яка допоможе сформувати у майбутніх учителів німецької мови професійні компетентності.
Посібник містить програму та завдання педагогічної практики з німецької мови,зразки планів-конспектів уроків, схеми аналізу уроків та позаурочних заходів, критерії оцінювання учнів, зразки звітної документації, а також іншу корисну та цікаву інформацію, яка допоможе майбутнім учителям німецької мови стати професійно компетентними фахівцями. Призначений для студентів та магістрантів факультету іноземної філології, які вивчають німецьку мову як першу та другу іноземну.