KPNU:MOODLE

Положення про електронний навчальний курс освітнього компонента в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)

Інструкція по створенню типового навчально-методичного курсу засобами MOODLE

Інструкція з розроблення та оформлення матеріалів контрольних заходів та тестовими технологіями

Завантаження дипломної роботи

Формування звіту сервісом Unicheck

Створення резервної копії курсу на платформі Moodle