Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалаври, ІV курс) (лютий, 2024)

Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за підсумками вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Практикум з аудіювання (німецька мова)» (2023-2024 н.р.)

Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за підсумками вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інтенсивний курс німецької мови» (2023-2024 н.р.)

Результати анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за підсумками вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інтерактивні технології навчання іноземної мови» (2023-2024 н.р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалаври, ІV курс) (грудень, 2023)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалаври, ІІІ курс) (грудень, 2023)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (магістр ІІ курс, 2023 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (магістр І курс, 2023 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалаври ІV курс, 2023 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалаври ІІ курс, 2023 р.)

Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за підсумками вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Ділова німецька мова” (2022-2023 н.р.)

Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за підсумками вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Інтенсивний курс німецької мови” (2022-2023 н.р.)

Результати анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за підсумками вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Робота з відеоматеріалом на уроках іноземної мови» (2022-2023 н.р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (магістр 2022)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалавр 2022)

Результати  анкетування “Формування переліку вибіркових навчальних  дисциплін” (2021 р.)

Результати анкетування про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (2021 р.)

Результати анкетування Вивчення вибіркових навчальних дисциплін (магістратура) (2021-2022 н.р.)

Результати анкетування здобувачів, які навчалися за програмою DLL (Goethe Institut) (2022 р.)

Результати анкетування для студентів які пройшли практику (бакалавр) (жовтень 2021 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (магістр) (березень 2021)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалавр) (березень 2021 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (німецька) (листопад 2020)

Результати анкетування стейкхолдерів (листопад 2020)

Результати анкетування випускників (листопад 2020)

Результати анкетування випускників факультету іноземної філології (ОПП Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна літерататура) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) перший “бакалаврський” рівень вищої освіти

Результати анкетування серед здобувачів вищої освіти першого “бакалаврського” рівня, які пройшли практику

Результати анкетування щодо участі студентів у програмі Goethe-Institut DLL (2020)

Результати анкетування здобувачів, які навчалися за програмою DLL (Goethe-Institut) (2021)

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) стосовно вивчення вибіркових дисциплін.