Результати анкетування здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (магістр) (березень 2021)

Результати анкетуванння здобувачів вищої освіти, які пройшли практику (бакалавр) (березень 2021 р.)

Результати анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (німецька) (листопад 2020)

Результати анкетування стейкхолдерів (лшистопад 2020)

Результати анкетування випускників (листопад 2020)

Результати анкетування випускників факультету іноземної філології (ОПП Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна літерататура) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) перший “бакалаврський” рівень вищої освіти

Результати анкетування серед здобувачів вищої освіти першого “бакалаврського” рівня, які пройшли практику

Результати анкетування щодо участі студентів у програмі Goethe-Institut DLL (2020)

Результати анкетування здобувачів, які навчалися за програмою DLL (Goethe-Institut) (2021)

Результати опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) стосовно вивчення вибіркових дисциплін.