Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності

Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Атестація здобувачів вищої освіти (бакалавр):

Програма комплексного екзамену першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021)

Консультація до комплексного екзамену (червень 2021)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022)

Консультація до комплексного екзамену (червень 2022)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023)

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2024)

 

Атестація здобувачів вищої освіти (магістр):

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП 2022)

Програма атестації здобувачів другого(магістерського) рівня вищої освіти (ОПП 2021):

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОПП 2020)

 

Тематика:

Тематика дипломних робіт спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2019-2020 н.р.

Тематика дипломних робіт спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2020-2021 н.р

Тематика дипломних робіт спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.

Тематика дипломних робіт спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р.

Тематика дипломних робіт спеціальності 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька) другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2023-2024 н.р.