Результати анкетування випускників факультету іноземної філології (ОПП Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) перший «бакалаврський» рівень вищої освіти