Добринчук Ольга Олександрівна

CV-Europass Dobrynchuk

Посада: доцент кафедри німецької мови

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Тематика наукових досліджень:

Особливості трансформації традиційних сюжетів та образів у сучасній німецькій літературі, засоби виразності у німецькій літературі, лінгво-стилістичний аналіз німецькомовного художнього твору, інтерактивні методи викладання іноземної мови.

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 2006 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, факультет іноземної філології. У 2007 році закінчила магістратуру в Кам’янець-Подільському державному університеті. У 2011 році закінчила аспірантуру у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Трансформація сюжетно-образних мотивів гомерівського епосу в літературі ХХ – поч. ХХІ ст.: основні тенденції та закономірності». З 2017 року займаю посаду доцента кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Маю понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

           СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Добринчук О.О. Емоційно забарвлені суфікси у суспільно-політичній термінології. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів присвячений 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка , 2008. Вип. 7. т. 3. С. 73-74.
 2. Добринчук О.О. Функціональність традицій у сучасній літературі (амбівалентність образу Єлени Прекрасної). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. Вип 8.  т. 3. С. 8-9.
 3. Добринчук О.О. Амбівалентність образу Єлени Прекрасної. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Філософія. Вип. 466-467. С. 209-212.
 4. Добринчук О.О. Еволюція міфологічного образу Кассандри у літературі ХХ ст. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка , 2009. Вип. 1. С. 104-105.
 5. Добринчук О.О. Трансформація міфологічного образу Кассандри в контексті європейської літератури ХХ ст. Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Романо-слов’янський дискурс. 2010. Вип. 521. С. 57-60.
 6. Добринчук О.О. Аксіологія трансформації античного міфу у драматичній поемі Лесі Українки “Кассандра”. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Слов’янська філологія. Вип. 547-548. С. 41-45.
 7. Добринчук О.О. Міф про Троянську війну в інтерпретації Е. Луки. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 5-ти томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Вип. 9. т. 3. С. 127-128.
 8. Добринчук О.О. Аксіологічна трансформація образу Єлени Прекрасної у трагедії Е. Верхарна «Єлена Спартанська». Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Філософія. 2010. Вип. 504-505. С. 173-177.
 9. Добринчук О.О. Аксіологічна трансформація міфологічного сюжету про Троянську війну. Біблія і культура: Науково-теоретичний журнал / за ред. А.Є. Нямцу. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2010. Вип. 12. С. 86-91.
 10. Добринчук О.О. Міф про Троянську війну в інтерпретації Ж. Жироду. Біблія і культура: Науково-теоретичний журнал / за ред. А.Є. Нямцу. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2010. Вип. 13. С. 343-347.
 11. Добринчук О.О. Міф про Єлену Прекрасну в інтерпретації В. Хільдесхаймера. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Вип. 2. С. 66-67.
 12. Добринчук О.О. Якісне переосмислення міфу про Троянську війну в оповіданні Е. Луки «Гомер». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки / редкол.: Л.М. Марчук (відп. ред.), М.Г. Кудрявцев (наук. ред.), О.В. Кеба та ін. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. Вип. 24. С. 376-385.
 13. Добринчук О.О. Аксіологія трансформації античного міфу в п’єсі Гуго фон Гофмансталя «Єгипетська Єлена». Науковий  вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Філософія : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2010. Вип. 541-542. С. 180-184.
 14. Добринчук О.О. Сучасний погляд на міфологічну Пенелопу (на матеріалі п’єси А.Б. Вальєхо «Вона ткала свої мрії»). Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. Вип. 20. С. 346-352.
 15. Добринчук О.О. Функціональність загальнокультурних традицій в п’єсі П. Хакса «Прекрасна Єлена». Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Романо-слов’янський дискурс. 2011. Вип. 537. С. 100-104.
 16. Добринчук О.О. Аксіологія трансформації міфологічного сюжетно-образного матеріалу в переказі А. Барікко. Лінгвістика. Комунікація. Освіта : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2011 р. Луганськ : ЛДІКМ, 2011. С. 117-120.
 17. Добринчук О.О. Рецепція античного міфу у німецькій літературі ХХ ст. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. студентів і аспірантів, 11 трав. 2011 р. : у 3 т. Луцьк : Волинський національний університетт імені Лесі Українки, 2011. т. 2.  С. 26-27.
 18. Добринчук О.О. Своєрідність переосмислення традиційних структур Троянського циклу міфів у літературі ХХ ст. Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов : тези доповідей П’ятої Всеукр. наук. конф., 19-20 трав. 2011 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2011. С. 241-242.
 19. Добринчук О.О. Трансформація міфологічних образів у драмі В. Коркія «Козлина пісня, або Що тобі Гекуба?» Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 5-ти томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Вип. 10. т. 3.  С. 64-65.
 20. Добринчук О.О. «Іліада» Гомера як інспіруючий чинник міжлітературної рецепції. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. Вип. 11. т. 3. С. 98-99.
 21. Добринчук О.О. Традиція та новаторство у романі Р. Хагельштанге «Іграшка богів». Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011.  Вип. 3.  С. 74-75.
 22. Добринчук О.О. Роль пісні у процесі навчання німецької мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : тези доповідей І Регіональної наук.-практ. конф., 20 вер. 2012 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. С. 25-26.
 23. Нямцу А.Є, Добринчук О.О. Троянська міфологія у літературному контексті : монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012. 216 с.
 24. Добринчук О.О. Трансформація суспільно-політичних відносин у романі Р. Хаґельштанге «Іграшка богів». Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Вип. 4. С. 54-55.
 25. Добринчук О.О. Інтерпретація гомерівської опозиції «війна-мир» у романі Р.Хагельштанге «Іграшка богів». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Вип. 12. т. 3. С. 106-107.
 26. Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 185 с.
 27. Добринчук О.О. Засоби художньої виразності у п’єсі Гуго фон Гофмансталя «Єгипетська Єлена» (характеристика образу Єлени Прекрасної). Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Вип. 4.  С. 54-55.
 28. Добринчук О.О. Використання німецьких аутентичних фільмів для формування соціолінгвістичної компетенції. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 13. т. 3. С. 39-40.
 29. Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Kunst ist ewig! : навчально-методичний посібник. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. 160 с.
 30. Добринчук О.О. Німецькі та українські фразеологізми з компонентом Teufel-чорт (особливості функціонування та перекладу).Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 60. С. 121-124.
 31. Добринчук О.О. Лінгвостилістичні засоби створення художнього образу у романі Р. Хагельштанге «Іграшка богів». Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 11-12 бер. 2016 р. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. С.117-119.
 32. Добринчук О.О. Рецепція античності в романі Ю. Брезана «Крабат, або Перетворення світу». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. т. 3. С. 8-9.
 33. Добринчук О.О. Аксіологічна трансформація сюжету про Іфігенію у п’єсі І. Лангнер «Іфігенія повертається». Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 7.  С.
 34. Добринчук О.О. Особливості створення та роботи з відеоматеріалами на заняттях з німецької мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : тези доповідей V Регіональної наук.-практ. конф., 20 жов. 2016 р. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 29-32.
 35. Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навч. посіб. Вид. 2-е, переробл. і допов. Кам’янець-Подільський , 2016. 196 с.
 36. Добринчук О.О. Лінгвостилістичні особливості портретизації богині Афіни у романі Р. Хагельштанге «Іграшка богів». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2016. Вип. 23. 203-207.
 37. Добринчук О.О. Зданюк Т.В. Praktisches Deutsch. Du bist, was du isst : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський , 2017. 162 с.
 38. Добринчук О.О. Особливості функціонування німецьких та українських фразеологізмів з компонентом Teufel – чорт. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. т. 3. – С.
 39. Добринчук О.О. Aksiologische Transformation des antiken Mythos über Odysseus im Drama von F.T. Csokor «Kalypso». Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / редкол. : Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. С. 82-87.
 40. Добринчук О.О. Особливості перекладу авторських неологізмів (на матеріалі роману Р. Хагельштанге «Іграшка богів»). Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Херсон : ХДУ, 2017. Вип. LXVІІ. С. 199-202.
 41. Добринчук О.О. Кассандра ХХІ століття. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. № 1 (48). С. 62-66.
 42. Добринчук О.О. «Partnerarbeit» як один з інтерактивних методів роботи на заняттях з німецької мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : тези доповідей VІ Регіональної наук.-практ. конф. 23 лист. 2017 р. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 201 С. 52-55.
 43. Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Kunst im Video und Audio (Aufgaben zum Selbststudium) : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. 45 с.
 44. Зданюк Т.В. , Добринчук О.О. Arbeitsheft für die deutsche Grammatik : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський, 2017. 60 с.
 45. Добринчук О.О. Трансформація античного сюжету про Іфігенію у драмі Ф. Брауна «Іфігенія на свободі» Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 9. С.
 46. Добринчук О.О. Використання коміксів на уроках іноземної мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. 2018. Вип. 17. Т. 3. С. 32-33.
 47. Добринчук О.О., Зданюк Т.В. Методичні аспекти використання відеоматеріалів на занятті з німецької мови (на прикладі відео фрагменту «Eine witzige Familie») як засіб формування комунікативної компетенції. Scientific Journal Virtus. Лютий. № 21. С.106-110.
 48. Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Комікс як інтерактивний метод роботи на уроках іноземної мови. Advanced of Science : зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф «Тенденції розвитку світової науки 2018», 7 чер. 2018 р. Карлові Вари, 2018. С. 37-43.
 49. Добринчук О.О. Особливості функціонування та перекладу німецьких модальних часток у короткому оповіданні В. Борхерта «Кухонний годинник» Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Вип. 3. С. 111-116.
 50. Добринчук О.О. Мова як засіб патріотичного виховання (на матеріалі казки подільського письменника Миколи Магери «Казка про Хоробрих з Найхоробріших») Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / редкол. : Л.М.Марчук (гол. ред.), В.П.Атаманчук (відп. ред.) та ін.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.  Вип. С. 266-272.
 51. Добринчук О.О., Зданюк Т.В. Arbeitsheft für die deutsche Grammatik : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 68 с.
 52. Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Ganz viel Kunst : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута» , 2018.  201 с.
 53. Добринчук О.О. Роль модальних часток в оповіданні В. Борхерта «Вночі щури таки сплять». Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка , 2018. Вип. 10. С.
 54. Добринчук О. О. Die deutsche Gegenwartsliteratur. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Частина VІ. С. 73-81.

E-mail: dobrynchuk.olga@ukr.net