Світлій пам’яті Валентини Олександрівни Казимір

Світлій пам’яті Валентини Олександрівни Казимір

Рік тому погасла свіча життя відомого філолога-германіста, великого педагога та науковця, мудрого наставника, Світлої людини, яка докладала всі зусилля до розвитку нашого університету, − Казимір Валентини Олександрівни. Зупинилося серце – зупинилося життя…, яке так любила і цінувала Валентина Олександрівна. Скільком

Реалізація програми Гете-інституту з підготовки вчителів німецької мови в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Реалізація програми Гете-інституту з підготовки вчителів німецької мови в Кам’янець-Подільському національному  університеті імені Івана Огієнка

Студенти факультету іноземної філології (академічні групи Nim1-B17 та Nim1-M19) успішно завершили підготовку за програмою DLL («Вчимося навчати німецької», модуль DLL 4 «Übungen, Aufgaben und Interaktion»), яка згідно угоди між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Гете-інститутом імплементована у зміст

Результати анкетування серед здобувачів вищої освіти першого «бакалаврського» рівня, які пройшли практику

Результати анкетування  серед здобувачів вищої освіти  першого «бакалаврського» рівня, які пройшли практику

Результати анкетування серед здобувачів вищої освіти  першого «бакалаврського» рівня, які пройшли практику (ОПП Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 2019-2020 н.р.

Захист курсових робіт

Захист курсових робіт

26 травня 2020 року на кафедрі німецької мови відбувся захист курсових робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови». Наукові роботи студенти презентували у програмі PowerPoint на платформі Zoom.   Усі

Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо Юлію Завалецьку студентку ІІ курсу факультету іноземної філології, яка стала учасницею міжнародної програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді 2020». Мета програми – налагодження нових партнерських відносин та підтримка молодих людей з Німеччини та України з активною позицією за демократичні