Презентація дисциплін вільного вибору

Презентація дисциплін вільного вибору

24 листопада 2020 року науково-педагогічні працівники кафедра німецької мови організували та провели онлайн-зустріч зі здобувачами вищої освіти першого та другого курсів факультету іноземної філології спеціальності 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) з

Попередній захист магістерських робіт

Попередній захист магістерських робіт

20 листопада 2020 року на кафедрі німецької мови відбувся попередній захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (денна та заочна форми навчання). Зустріч проводилася в режимі онлайн, на платформі Google-Meet. Метою проведення попереднього

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)

Виробнича (асистентська) практика здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» є складовою освітньо-професійної програми «Середня освіта. Німецька мова і зарубіжна література». 20 листопада 2020 року було проведено успішний захист практики (в онлайн форматі) студентів 2 курсу освітнього ступені «магістр» спеціальності

Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента кафедри німецької мови Зданюк Т.В.  з виходом із друку навчального посібника “Теорія і практика перекладу (німецько-український напрям)”. Навчальний посібник укладено для студентів-філологів як основний навчальний матеріал при вивченні освітнього компоненту “Теорія і практика перекладу”, а

Батьківські збори-онлайн на факультеті іноземної філології

Батьківські збори-онлайн на факультеті іноземної філології

17 листопада 2020 р. , в День студента, на факультеті іноземної філології відбулась зустріч зі студентами першого курсу Nim1-B20 групи та їхніми батьками. Заступник декана з виховної роботи, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Дворницька Н.І.,

Зустріч з лектором ДААД – Юліаном Шорр!

Зустріч з лектором ДААД – Юліаном Шорр!

Цьогорічна зустріч з лектором ДААД відбулася в онлайн форматі, під час якої Юліан Шорр розповів про можливості отримання стипендій здобувачами та викладачами у найрізноманітніших галузях. Дав практичні поради як обрати університет  та як успішно підготувати мотиваційний лист. Сподіваємося, що і

Вітаємо!

Вітаємо!

Вітаємо Добринчук О.О. кандидата філологічних наук, доцента кафедри німецької мови з виходом із друку навчально-методичного посібника Gegenwartsliteratur: fiktionale Texte und Aufgaben. Основною метою навчально-методичного посібника є ознайомлення студентів з художніми творами переважно малих жанрів новітньої німецькомовної літератури (1989-до сьогодення), розвиток

Настановна конференція з виробничої педагогічної (асистентської) практики магістрів на факультеті іноземної філології

Настановна конференція з виробничої педагогічної (асистентської) практики магістрів на факультеті іноземної філології

09 листопада 2020 р. у дистанційному режимі відбулася настановна конференція з виробничої педагогічної (асистентської) практики магістрів зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька). На конференції виступили керівник практики на факультеті іноземної філології, керівники практики з фаху, педагогіки та психології,