Гавловська Тетяна Анатоліївна

Посада: викладач кафедри німецької мови

Нагороди: Грамота за значні успіхи у навчально-виховному процесі на факультеті іноземної філології.

навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 1991 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Російська мова і література». У 1998 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю 7.030502 «Російська мова і література та німецька мова». Упродовж 2003-2007 років навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного університету. З 2002 року по даний час працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посаді викладача кафедри німецької мови. У своєму доробку має 20 наукових та навчально-методичних праць.

Список публікацій

 1. Концепція „нової жінки“ у прозі Т.Фонтане // Питання літературознавства. Наук. збірник. – Вип. 13 (70). – Чернівці: „Рута“. – 2005. – С. 154-160.
 2. Т.Фонтане как мастер художественного диалога // Наукові праці Кам.-Под. держ. ун-ту: Філологічні науки. – Вип. 10. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – С. 52-60.
 3. „Нова жінка“ в прозі Т.Фонтане // Наукові праці Кам.-Под. держ. ун-ту: Зб. за підсумками звітн. наук. конф. викл. і аспірантів. – Вип. 4. – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. ун-т, редакційно-видавничий відділ, 2005. – Т. 2. – С. 99-101
 4. Проблеми емансипації та шляхи їхнього художнього вирішення в прозових творах Т.Фонтане (ейдологічний рівень) // Наукові праці Кам.-Под. держ. ун-ту: Філологічні науки. – Вип. 15. – Т. 2. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. — С. 347-351.
 5. Протагоністичні жіночі образи прозових творів Теодора Фонтане: ґендерне трактування / Т.Г. Гавловська // Питання літературознавства. Наук. збірник. — Вип. 76. — Чернівці : „Рута“. — 2008. — С. 205—213.
 6. Типологічні сходження в прозі Т. Фонтане та І.С. Тургенєва / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам.-Под. держ. ун-ту: Філологічні науки. — Вип. 16. — Т. 2. — Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2008. — С. 150—161.
 7. Еволюція жіночих образів у прозових творах Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» — Вип. 9. — 2008. — С. 591—598.
 8. Визначення типології заголовків прозових творів Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітн. наук. конф. викл., докторантів і аспірантів. — Вип. 8. У 5-ти томах. — Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. — Т. 3. — С. 4—5.
 9. Ґендерна ситуація в прозових творах Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітн. наук. конф. викл., докторантів і аспірантів. 10-11 березня 2010. — Вип. 9. — Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2010. — Т. 3. — С. 113—114.
 10. Героїні прозових творів Теодора Фонтане: еволюція жіночих образів / Т.Г. Гавловська // Еволюція як методологічна та світоглядна проблема в гуманітарних науках: збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — С. 34—40.
 11. Поетика заголовку прозових творів Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Вип. 23. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. — С. 33—37.
 12. Містична присутність образу Мелузіни у прозі Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Питання літературознавства. Наук. збірник. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. — Вип. 82. — С. 135—141.
 13. Лист в контексті художнього твору (на матеріалі прозових творів Т.Фонтане) / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітн. наук. конф. викл., докторантів і аспірантів. 16-17 березня — Вип. 10. — Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2011. — Т. 3. — С. 7—8.
 14. Мотивний діапазон роману Теодора Фонтане „Еффі Бріст“ / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Вип. 30. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. — С. 55—59.
 15. Заголовок художнього твору (на матеріалі прозових творів Теодора Фонтане) / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Вип. 32. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — С. 154—158.
 16. Формування системи жіночих образів у прозових творах Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Вип. 33. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — С. 79—83.
 17. Організація роботи з німецькомовним художнім текстом (на прикладі роману Т. Фонтане „Еффі Бріст“) / Т.Г. Гавловська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: Зб. наук. праць І Регіональної науково-практичної конференції. 20 вересня 2012. — Кам’янець-Подільський, 2012. — С. 23—25.
 18. Особливості присутності містичного образу Мелузіни в прозових творах Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Актуальні проблеми функціонування мови та літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 6-7 листопада 2014 р.). — Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД». — 2014. — С. 114—118.
 19. Літературний критик Теодор Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітн. наук. конф. викл., докторантів і аспірантів. 5-6 березня — Вип. 12. — Кам’янець-Подільський : Кам.-Под. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2012. — Т. 3 — С. 62-63.
 20. Посилення інфернальності образу Мелузіни в рецепції Т. Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 39. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — С. 50—54.
 21. Домашнє читання як засіб навчання іноземної мови / Т.Г. Гавловська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. — С. 19—20.
 22. Домашнє та індивідуальне читання: підбір книг та форми проведення занять / Т.Г. Гавловська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. — С. 19—21.
 23. Своєрідність концепції реалізму в літературній критиці Теодора Фонтане / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Вип. 40. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. — С. 19—24.
 24. Використання казок у навчанні німецької мови Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: Зб. наук. праць VIІ Регіональної науково-практичної конференції. 28 листопада 2018 р. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. — С. 18—19.
 25. Функціональні особливості діалогів у прозі Т.Фонтане. / Т.Г. Гавловська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. — Вип. 47. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. — С. 9—13.
 26. Особливості використання гри на уроках німецької мови в початковій школі : матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми та інноваційні технології навчання» (21-22 березня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 18-19.
 27. Символіка роману Теодора Фонтане «Еффі Бріст» // Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
 28. Мотив смерті в романі Теодора Фонтане «Еффі Бріст» «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 143-145 с.

E-mail: 99tatiana96@gmail.com