Кійко Юрій Євгенович

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: німецька мова, контрастивна медіалінгвістика, лінгвістика тексту, загальне мовознавство, структурна, прикладна та математична лінгвістика, лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Навчальні дисципліни: Новітня література німецькомовних країн

Публікації за останні роки:

  1. Кійко Ю.Є. Фрактальне моделювання інформаційної структури медіатекстів. Чернівці:

Технодрук, 2018. 402 с.

  1. Kijko J. / Kudrjawzewa O. Deutsche Grammatik: Theorie und Praxis. Tscherniwzi: Unidruckerei, 2018. 188 S.
  2. Кijko J. Andere Länder – andere Textsorten: Lehrwerk für Magister. Czernowitz: Unidruckerei, 2016. 228 S.
  3. Кійко Ю.Є. Німецько-українські паралелі в інформаційних медіажанрах: фрактальний підхід. Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. 392 с.
  4. Кijko J. Fraktalität in deutschen und ukrainischen informationsbetonten Textsorten.Germanica WratislaviensiaActa Universitatis Wratislaviensis. No. 3715. Wroclaw, 2016. S. 235–244.