Крецька Юлія Анатоліївна

CV_Yuliia_Kretska

Посада: старший викладач кафедри німецької мови.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Тематика наукових досліджень:

Проблеми професійної підготовки та адаптації до професійної діяльності майбутніх учителів іноземної мови; розвиток лексико-семантичної системи сучасної німецької мови

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 1991 році закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В. П. Затонського, філологічний факультет. Працювала вихователем та вчителем іноземної мови у школах м. Кам’янця-Подільського.

У 2005 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)».

У 2008-2011 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.  У 2014 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.04 (теорія та методика професійної освіти).

З 2004 до травня 2015 н. р. працювала на посаді викладача, з червня 2015 і до цього часу працює на посаді старшого викладача кафедри німецької мови університету.

E-mail: kretska@ukr.net