Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»
Навчальні дисципліни загальної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська/польська)

2 3 Лінгвокраїнознавство Німеччини Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська/польська)

2 4 Сучасний німецькомовний дискурс / Основи теорії іншомовної комунікації / Німецька фразеологія Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

3 5 Аспекти практичної граматики німецької мови / Граматичний аспект застосування мовних одиниць Екзамен
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

3 6 Нові стратегії навчання іноземної мови / Парадигматичні та синтагматичні відношення у німецькій мові Залік
Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки
01 Освіта

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Мова і література (німецька)

4 7 Німецька мова у соціокультурному аспекті / Основи ділового спілкування Екзамен
01 Освіта

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Мова і література (німецька)

4 8 Міжнародні системи тестування з іноземної мови / Новітні стратегії оцінювання з іноземної мови Залік
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна форма)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література

1 2 Теоретичний курс німецької мови / Теоретична граматика німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 1 Лінгвістика німецькомовного тексту / Сучасний німецькомовний дискурс Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 2 Теорія і практика перекладу / Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови / Новітні тенденції слово- та фразеотворення сучасної німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Комунікативні стратегії  ділового спілкування / Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень Екзамен
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (заочна форма)
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська)

1 2 Теоретичний курс німецької мови / Теоретична граматика німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 1 Лінгвістика німецькомовного тексту / Сучасний німецькомовний дискурс Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

1 2 Теорія і практика перекладу / Теорія і практика перекладу художнього тексту Залік
Навчальні дисципліни професійної підготовки
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови / Новітні тенденції слово- та фразеотворення сучасної німецької мови Залік
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література

2 3 Комунікативні стратегії  ділового спілкування / Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень Екзамен