Навчальні дисциплін кафедри

Освітній ступінь “бакалавр”

 • Практика усного та писемного мовлення німецької мови
 • Практична граматика німецької мови
 • Практична фонетика німецької мови
 • Лінгвокраїнознавство Німеччини
 • Лексикологія німецької мови
 • Функціональні аспекти граматики німецької мови
 • Теорія і практика перекладу
 • Історія німецької мови
 • Німецька мова у соціокультурному аспекті
 • Друга іноземна мова (німецька)
 • Практичний курс німецької мови

 Освітній ступінь “магістр”

 • Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови
 • Комунікативні стратегії ділового спілкування
 • Методика наукових досліджень
 • Методика навчання німецької мови в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня і закладі вищої освіти
 • Методика навчання німецької мови в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня
 • Стилістика німецької мови
 • Німецька фразеологія
 • Порівняльна стилістика німецької та української мов
 • Міжнародна система тестування з іноземної мови
 • Теоретичний курс німецької мови
 • Німецьке академічне письмо
 • Теоретичні проблеми сучасної германістики
 • Креативне письмо сучасної німецької мови
 • Теорія і практика перекладу художнього тексту