з/п Автор Назва Вихідні дані Обсяг(авт. арк.1) Спів-автори
1. Гавловська Т.А. Deutsche Syntax: Grammatik und Übungen Навчально-методичний посібник / Упоряд. Гавловська Т.А. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 150 с. (6,1 друк. арк.) 6,1
2. Гавловська Т.А. Effi Briest von Theodor Fontane Навчально-методичний посібник з домашнього читання німецькою мовою. — 2-е вид. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 210 с. (6, 35 друк. арк.) 6,35
3. Добринчук О.О.,Зданюк Т.В. Praktisches Deutsch. Du bist, was du isst Навчально-методичний посібник / О.О. Добринчук, Т.В. Зданюк. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. – 162 с. – 18,91 ум. друк. арк. 18,91
4. Добринчук О.О.,Калинюк Т.В. Kunst im Video und Audio (Aufgaben zum Selbststudium) навчально-методичний посібник / О.О. Добринчук, Т.В. Калинюк . – Камянець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 45 с. 6, 97 ум. друк. арк. 6,97
5. Добринчук О.О.,Зданюк Т.В. Arbeitsheft für die deutsche Grammatik Навчально-методичний посібник / Т.В. Зданюк, О. О. Добринчук,– Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. –60 с. 6,97
6. Казимір В.О. Stilistik der deutschen Sprache (Lehrmittel für Studenten) Навчально-методичний посібник / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2017. – 290 с. 17, 09 ум. друк. арк. 17,09
7. Казимір В.О. Lexikologie der deutschen Sprache (Seminare) Навчально-методичний посібник / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2017. – 116 с. 6,57 ум. друк. арк. 6,57
8. Калинюк Т.В. Übung  macht  den  Meister!  (Aufgaben zum  Selbststudium  der  deutschen Phraseologie) Навчально-методичний посібник  / Т. В. Калинюк.  –  Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. – 52 с. – 3 ум. друк. арк. 3
9. Крецька Ю.А.,Фоміна Г.В. Referieren. Redemittel und Texte Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / укладачі : Ю. Крецька, Г. Фоміна. – Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2017. – 52 с. -– 7 ум. друк. арк 7
10. Фоміна Г.В. / Проблемні аспекти в історії функціонування німецької мови (з порівняльними характеристиками історії англійської мови) Навчальний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Г.В. Фоміна, О.М. Литвинюк. – Кам’янець-Подільський : Друкарня „Рута”. – 150 с. – 9,76 ум. друк. арк. 9,76 Литвинюк О.М.
11. Шмирко О.С. Materialien für die Berufspraxis Кам’янець-Подільський : ТОВ «Каліграф» – 2017 р. – 82 с. – 6,6 ум. друк. арк. 6,6