С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць,

опублікованих у 2015 р. штатними працівниками

кафедри німецької мови

з/п

Автор Назва Вихідні дані Обсяг

(авт. арк.1)

Співавтори

І. Монографії2

1. Калинюк Т.В.

 

Діяльність загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ – початок ХХІ століття): монографія Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2015. — 254 с.

 

12,7

ІІ. Бібліографічні покажчики, брошури, книги, хрестоматії

1. Галина Віталіївна Фоміна– Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа): бібліографічний покажчик. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 104-108. 0,6

ІІІ. Навчально-методичні праці
(підручники, посібники, методичні рекомендації)

1. Казимір В.О. Der Mensch: Äußeres und Charakter : Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2015. – 215 с. 12, 49 Боднарчук Т.В.
2. Казимір В.О. На допомогу студенту-практиканту : навчально-методичний посібник з методики викладання німецької мови Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня-Рута», 2015. – 226 с 13,14
3. Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Kunst ist ewig! : навчально-методичний посібник Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 160 с. 18,6 Калинюк Т.В.
4. Шмирко

О. С.

Методичні рекомендації щодо забезпечення професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови засобами професійного спрямування навчальних занять з фаху м. Кам’янець-Подільський : «Каліграф» — 2015 р. — 44 с. 2,06
5. Гавловська Т.А. Theodor Fontane. Effi Briest: Теодор Фонтане. Еффі Бріст: Навчально-методичний посібник з домашнього читання німецькою мовою. Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2015. — 194 с. 5,73
6. Гавловська Т.А. „Konjunktiv. Übungen und Aufgaben“ („Кон’юнктив. Вправи і завдання.“): Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2015. — 160 с. 7,5 Гуменюк Ж.Г.