СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць,

опублікованих у 2020 р. штатними працівниками
факультету

з/п

Автор Назва Вихідні дані,

веб-адреса

електронної

версії

Обсяг

(авт. арк.1)

Спів-автори
1 2 3 4 5 6
ІІІ. Навчально-методичні праці
(підручники, посібники, методичні рекомендації)
1. Добринчук О.О. Gegenwartsliteratur: fiktionale Texte und Aufgaben навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута» , 2020. 192 с. 11,16  
2. Зданюк Т.В. Theorie und Praxis der Übersetzung (Deutsch-Ukrainisch): навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 196 с. 13,39  
3. Яремчук І.М. Deutsche Textlinguistik (auf dem Material verschiedener Textsorten) Навчальний посібник.

Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2020. 148 с.

8,48  
4. Крецька Ю.А. Теоретична граматика німецької мови: курс лекцій: навчальний посібник для студентів факультетів іноземної філології закладів вищої освіти. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2020. 72 с. 8, 37  
5. Крецька Ю.А. Теоретичний курс німецької мови: матеріали та завдання для самостійної роботи: навчально-методичний посібник для студентів-заочників факультетів іноземної філології закладів вищої освіти. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2020. вид. 2-ге, доп. 76 с. 8, 83  
6. Шмирко О. С. Lesetexte mit Aufgaben навчальний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. / укладач Шмирко O. Кам’янець-Подільський :  ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 88 с. 10,23  
7. Шмирко О. С. Lesetexte mit Aufgaben und Lösungen. Ausgabe für Lehrkräfte навчальний посібник. / укладач Шмирко O. Кам’янець-Подільський :  ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 88 с. 10,23