ПЕРЕЛІК ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАК­ТИКИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСІВ

  1. Фрагмент календарно-тематичного плану, за яким працював студент під час практики, підписаний учителем німецької мови.
  2. Розгорнуті плани-конспекти усіх уроків німецької мови, які проводили студенти під час практики, підписані учителем або методистом.
  1. Розгорнутий план-конспект позакласного заходу (для першої інозем­ної мови).
  2. Зразки наочності.
  3. Характеристика студента як учителя німецької мови, засвідчена дирек­тором або завучем школи та учителем німецької мови (за вимогою).
  4. Повідомлення про проходження практики та її результати німецькою мовою (за вимогою).

ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ІЗ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Розподіл балів

Вид діяльності студентів під час практики

Бали
1. Планування і проведення уроків з німецької мови 50  
2. Планування і проведення позаурочного заходу 20  
3.Оформлення звітної документації, а саме:

– конспектів уроків;

– наочності;

– конспекту позаурочного заходу;

– індивідуального плану, щоденника у частині, що стосується викладання німецької мови, звіту;

– науково-методичного повідомлення на конференцію;

25  

8

3

5

6

 

3

4. Захист звіту перед комісією 5  
Загалом 100