Дисципліни вільного вибору студента

Освітній ступінь “Магістр”

Курс Спеціальність Семестр Назва навчальної дисципліни
1 усі спеціальності університету 2  Білінгвальна  освіта  Анотація

Силабус 

Презентація

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Країнознавчі аспекти у навчанні іноземних мов  Анотація

Силабус 

Презентація

 

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Лінгвістика тексту Анотація

Силабус 

Презентація

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Медіаосвіті технології у навчанні іноземних мов  Анотація

Силабус 

Презентація

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Німецькомовна бізнес-комунікація Анотація

Силабус 

Презентація

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Техніка креативного іншомовного письма Анотація

Силабус 

Презентація