Боднарчук Тетяна Вікторівна

CV-Bodnarchuk

Посада: доцент кафедри німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

Білінгвальна освіта, білінгвальне навчання, особливості формування білінгва у штучному мовному середовищі.

Навчальні дисципліни: 

Додаткова інформація:

У 1989 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 році закінчила аспірантуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 15.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Розвиток білінгвальної освіти в Австрії (1945-2010 рр.)». З 2003 року працює викладачем, з 2012 року – старшим викладачем, з лютого 2014 року – доцентом кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови.

Монографія:

 • Цюра С.Б., Боднарчук Т.В. Розвиток білінгвальної освіти в Австрії: історія, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : монографія. Кам’янець-Подільський, 2019. 296 с. ISBN 978-617-7626-56-4.
 • Боднарчук Т.В. Особливості функціонування дієслів із просторовою семантикою у сучасній німецькій мові. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech : Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ» 2021. С. 5-24.  

Навчально-методичні посібники:

 • Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch. Teil I : навчально-методичний посібник / Укладачі Боднарчук Т.В., Крецька Ю.А. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є, 2016. 68 с.
 • Зданюк Т.В., Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В. Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт (для студентів факультету іноземної філології) методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський : 2019. 32 с. (3,72 ум. друк. арк.)
 • Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch. Teil II. : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / укладачі Т. Боднарчук, Ю. Крецька. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 100с.
 • Kommunikative Strategien der Geschäftskommunikation (курс лекцій): Навчальний посібник. Укл. Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : «ТОВ Друкарня «Рута», 2019. 172 с.
 • Sprachetikette der modernen deutschen Sprache (курс лекцій): Навчальний посібник. Укл. Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : «ТОВ Друкарня «Рута», 2019. 138 с.
 • Теоретичний курс німецької мови : навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології закладів вищої освіти. Укладачі : Крецька Ю. А., Боднарчук Т. В. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 242 с.
 • Педагогічна практика у системі підготовки вчителя німецької мови (другий (магістерський) рівень вищої освіти): навчально-методичний посібник. / укладачі Калинюк Т. В., Боднарчук Т. В. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 84 с.
 • Методичні рекомендації з організації та проведення навчальної ознайомлювальної педагогічної практики (німецька мова) / укладачі Шмирко О.С., Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В., Крецька Ю.А., Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 78 с. Текст укр. та нім. мовами. (4,53 ум. друк. арк.)
 • Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої педагогічної практики (німецька мова) (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) : навчально-методичний посібник / укладачі БоднарчукТ.В., Шмирко О.С., Крецька Ю.А. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 144 с. Текст укр. та нім. мовами. (9,31 ум. друк. арк.)
 • Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch: Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Частина III / Укладачі Т. Боднарчук, Ю. Крецька, О. Шмирко. Кам’янець-Подільський: ФОП Гордукова І.Є., 2023. 116 с. 13,749 ум друк арк.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • Стажування: Волинський національний університет Імені Лесі Українки 01.03.2023 р. – 31.05.2023 р. СЕРТИФІКАТ
 • Міжнародне стажування: Lublin, Republic of Poland 9.12.2020-16.12.2020 CERTIFICATE
 • Підвищення кваліфікації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства) на тему «Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів». Свідоцтво № 2/15-1249 від 04.05.2018 р.

Список наукових праць

E-mail: bodnarchuk.tetyana@kpnu.edu.ua 

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

 

h-індекс  4