Добринчук Ольга Олександрівна

CV-Europass Dobrynchuk

Посада: доцент кафедри німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Нагороди: Грамота за вагомий внесок у розвиток науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи на факультеті іноземної філології.

Тематика наукових досліджень:

Особливості трансформації традиційних сюжетів та образів у сучасній німецькій літературі, засоби виразності у німецькій літературі, лінгво-стилістичний аналіз німецькомовного художнього твору, інтерактивні методи викладання іноземної мови.

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 2006 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, факультет іноземної філології. У 2007 році закінчила магістратуру в Кам’янець-Подільському державному університеті. У 2011 році закінчила аспірантуру у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Трансформація сюжетно-образних мотивів гомерівського епосу в літературі ХХ – поч. ХХІ ст.: основні тенденції та закономірності». З 2017 року займаю посаду доцента кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У травні 2020 року присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови.

Монографія:

 • Добринчук О. Репрезентація лексико-семантичного поля «Geräusch/Шум» у німецькій мові. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech : Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ» 2021. С. 41-53.
 • Нямцу А.Є., Добринчук О.О. Троянська міфологія у літературному контексті: монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012. 216 с.
 • Калинюк Т.В., Добринчук О.О. Заголовок німецькомовної комерційної інтернет-реклами: мовні та паралінгвальні засоби. Scientific developments of European countries in the area of philological researches. Сollective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 254-270.

Навчально-методичні посібники:

 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Kunst ist ewig! : навчально-методичний посібник. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. 160 с.
 • Добринчук О.О. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur: курс лекцій / укладач Добринчук О.О., Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 110 с.
 • Добринчук О.О. Gegenwartsliteratur: fiktionale Texte und Aufgaben : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 192 с.
 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Kunst im Video und Audio (Arbeitsbuch zum Selbststudium): навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський  : ПП Мошак М.І., 2017.  46 с.
 • Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Arbeiten Sie selbstständig!: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018.  68 с.
 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Ganz viel Kunst! : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Кам’янець-Подільський, 2018. 202 с.
 • Добринчук О.О., Зданюк Т.В., Arbeitsheft für die deutsche Grammatik: Partizipien, Еrweitertes Attribut, Konjunktiv : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. 68 с.
 • Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Arbeitsheft für die deutsche Grammatik: Satzreihe, Satzgefüge, Passiv: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  60 с.
 • Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Du bist, was du isst : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. 162 с.
 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Landeskunde : Deutschland : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Франко Пак», 2021. 241 c.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників “Акредитація освітніх програм: механізми забезпеченна якості освіти В К-ПНУ вересень-листопад 2023 р. СЕРТИФІКАТ30 годин.
 • Онлайн-курс підвищення кваліфікації «Вчимося навчати німецькою» (DLL2) (Goethe-Institut). Сертифікатвід 23.11. 2020 р. (90 годин) TEILNAHMEBESTÄTIGUNG
 • Підвищення кваліфікації у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі, м. Венеція (Італія) на тему: «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС» за фахом «Філологічні науки» (180 годин). CERTIFICATE №FSI-24212-CaFвід 02.10.2020 р.
 • Підвищення кваліфікації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства) на тему «Особливості зображально-виразних можливостей лексики та фразеології у художніх творах німецьких письменників». Свідоцтво № 2/13-1006 від 04.04.2016 р.

Список наукових праць

E-mail: dobrynchuk.olga@ukr.net 

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

 

h-індекс                                1