Калинюк Тетяна Василівна

CV-Europass-Kalyniuk-EN

Посада: завідувач кафедри німецької мови, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Нагороди: Грамота за вагомий внесок у розвиток науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи на факультеті іноземної філології.

Тематика наукових досліджень:

Лексикологія, фразеологія, методика навчання іноземних мов.

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 2003 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет та отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Німецька мова та література». У 2006 році  завершила навчання у магістратурі цього ж університету та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова та література». Упродовж 2008-2011 років навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 20012 році захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2005 року по даний час працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

У травні 2020 року присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької мови.

Монографія:

 • Калинюк Т.В. Діяльність загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2015. 254 с.  
 • Калинюк Т.В., Добринчук О.О. Комікс як інтерактивний метод роботи на уроках іноземної мови : колективна монографія. ADVANCES OF SCIENCE : Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 7 June 2018 / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. Р. 37-44.
 • Калинюк Т.В., Добринчук О.О. Заголовок німецькомовної комерційної інтернет-реклами: мовні та паралінгвальні засоби. Scientific developments of European countries in the area of philological researches. Сollective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 254-270.

Навчально-методичні посібники:

 • Іванова Л.О., Калинюк Т.В.  Практикум з усного та писемного німецького мовлення:  навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2013. 180 с.
 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Kunst ist ewig! : навчально-методичний посібник. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015, 160 с.
 • Калинюк Т.В.  Zu ausgewählten Problemen der deutschen Phraseologie : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2016. 128 с.
 • Калинюк Т.В.  Übung  macht  den  Meister!  (Aufgaben zum  Selbststudium  der  deutschen Phraseologie) : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. 52 с.
 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Kunst im Video und Audio (Arbeitsbuch zum Selbststudium): навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський  : ПП Мошак М.І., 2017.  46 с.
 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Ganz viel Kunst! : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Кам’янець-Подільський, 2018. 202 с.
 • Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Landeskunde : Deutschland : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Франко Пак», 2021. 241 c.
 • Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В. Педагогічна практика у системі підготовки вчителя німецької мови (другий (магістерський) рівень вищої освіти) : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 84 с.
 • Deutsch einfach und effektiv: навчально-методичний посібник. / укладачі : Калинюк Т.В., Кріль Л.В. Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2023. 264 с.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • Erasmus + Staff mobility for teaching University of Gdansk 27.03.2023 – 31.03.2023 CERTIFICATE
 • Підвищення кваліфікації(дистанційна форма) в Академії цифрового розвитку,м. Київ в рамках курсу «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової перед вищої освіти 30 годин (1 кредит).Сертифікат № 14GW-065 від 19.10.2021 СЕРТИФІКАТ
 • Онлайн-курс підвищення кваліфікації «Вчимося навчати німецькою»(DLL2) (Goethe-Institut). Сертифікатвід 23.11. 2020 р. (90 годин) TEILNAHMEBESTÄTIGUNG
 • Підвищення кваліфікації у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі, м. Венеція (Італія) на тему: «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС» за фахом «Філологічні науки» (180 годин). Сертифікат №FSI-24217-CaFвід 02.10.2020 р. CERTIFICATE
 • Підвищення кваліфікації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства) на тему «Взаємодія мовних одиниць різних рівнів у системі мови і мовлення: когнітивний, комунікативний, функціонально-прагматичний аспекти». Свідоцтво № 2/13-1005 від 04.04.2016 р. 

Список наукових праць

E-mail: kalynka13@ukr.net

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

 

   h-індекс  1