Навчально-методичні праці
(підручники, посібники, методичні рекомендації)
з грифом університету
Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителів німецької мови : навчально-методичний посібник Укладач Т.В. Боднарчук. – 3-тє вид. переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 100 с. 6
Боднарчук Т.В. Педагогічна практика : програма і методичні поради для студентів факультету іноземної філології : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 160 с. 0,35 за заг. ред. Т.П. Білоусової
Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навчальний посібник.  – Вид. 2-е, перероб., доповн. Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2016. – 196 с. 11,28 Зданюк Т.В.
Калинюк Т.В. Zu ausgewählten Problemen der deutschen Phraseologie  [навч.-метод. посібник] Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. – 2016, 128 с. 7,44
з грифом факультету
Боднарчук Т.В. Lehrersprache im Deutschunterricht: навчально-методичний посібник : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 52 с. 4
Боднарчук Т.В. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є, 2016. –68 с. 8 Крецька Ю.А.
Гавловська Т.А. Deutsch: Übungen zur deutschen Grammatik. Der zusammengesetzte Satz. Das Passiv. Der Konjunktiv: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. — 240 с. 14
Казимір В.О. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache (Vorlesungen und Seminare) : Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. – 194 с. 11,39
Казимір В.О. Stilistik der deutschen Sprache (Lehrmittel für Studenten) : Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. – 243 с. 14,18
Крецька Ю.А. Praktische Grammatik der deutschen Sprache (Übungen und Testaufgaben) : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. – видання друге, переробл. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2016. – 56 с. 3,25 Чистяк О.О.
Яремчук І.М. Німецькомовна притча: лінгвостилістична інтерпретація, переклад, дидактизація : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. – 64 с. 3,75 Піхтовнікова Л.С.
з грифом кафедри
Крецька Ю.А. „Emil und die Detektive“ (Film im Deutschunterricht) : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2016. – 36 с. 1,86