ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (денна форма)

Галузь знань, напрям підготовки / спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

ІІ

 

3

Інтерактивні технології навчання іноземної мови Анотація

Презентація

Силабус

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 3 Робота з відеоматеріалом на уроках іноземної мови Анотація

Презентація

Силабус

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (заочна форма)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 3 Інтерактивні технології навчання іноземної мови Анотація

Презентація

Силабус

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІ 3 Робота з відеоматеріалом на уроках іноземної мови Анотація

Презентація

Силабус

для усіх ОПП та спеціальностей університету ІІ 3 Білінгвальна (двомовна) освіта

 

Анотація