Підготовка магістра спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) – 2021
Обов’язкові освітні компоненти:
ООК 01 Методика наукових досліджень
ООК 02 Психологія освіти
ООК 03 Актуальні питання сучасної педагогіки
ООК 04 Методика навчання німецької мови в закладі загальної середньої освіти
ООК 05 Методика навчання зарубіжної літератури в закладі загальної середньої освіти
ООК 06 Практичний курс німецької мови
ООК 07 Тенденції розвитку новітньої зарубіжної літератури
ООК 08 Сучасна німецькомовна література
ООК 09 Теоретичні проблеми сучасної германістики
ООК 10 Німецьке академічне письмо
ООК 11.01 Виробнича педагогічна практика в закладі загальної середньої освіти
ООК 11.02 Виробнича педагогічна переддипломна практика
ООК 12 Кваліфікаційна робота
ООК 13.01 Публічний захист кваліфікаційної роботи
ООК 13.02 Атестаційний екзамен

 

Підготовка магістра спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) – 2022
Обов’язкові освітні компоненти:
ООК 01 Методика наукових досліджень
ООК 02 Психологія освіти
ООК 03 Актуальні питання сучасної педагогіки
ООК 04 Методика навчання німецької мови в закладі загальної середньої освіти
ООК 05 Методика навчання зарубіжної літератури в закладі загальної середньої освіти
ООК 06 Практичний курс німецької мови
ООК 07 Тенденції розвитку новітньої зарубіжної літератури
ООК 08 Сучасна німецькомовна література
ООК 09 Теоретичні проблеми сучасної германістики
ООК 10 Німецьке академічне письмо
ООК 11.01 Виробнича педагогічна практика в закладі загальної середньої освіти
ООК 12 Кваліфікаційна робота