Шмирко Олена Сергіївна

CV-Europass Shmyrko

Посада: старший викладач кафедри німецької мови.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Тематика наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, особистісно зорієнтована педагогіка, професійний розвиток майбутніх учителів іноземної мови.

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація: 

У 1989 році закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. 1989-1993 рр. – працювала вчителем німецької мови в СШ № 1, СШ № 2 (м. Кам’янець-Подільський). З 1993 по 1995 рр. – референт-перекладач в НПО «Каммед». З 1998 року – викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту ПДАТУ. У 2001 році вступила до магістратури Кам’янець-Подільського Державного університету; закінчила магістратуру з відзнакою у 2003 р. 2001-2003 рр. – вчитель німецької мови (за сумісництвом) в Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області. З 2005 р. – старший викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту при ПДАТА. З 2003 р. працювала за сумісництвом, а з 2006 р. – на основному місці роботи в Кам’янець-Подільському державному університеті (кафедра німецької мови). 2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 2016 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх вчителів іноземної мови у системі університетської педагогічної освіти».

Результати наукової роботи відображено в понад 80-ти  публікаціях.

Монографія

  • Schmyrko O. Merkmale der Übersetzung von phraseologischen Einheiten des Begriffsfeldes Mensch / Wildwesen. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech : Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ» 2021. С. 244-262.

Навчально-методичні посібники:

  • Schmyrko O. Praktisches Deutsch. Einstieg in das Berufsleben des Lehrers : навч. посіб.Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2010. 92 с.  Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист N1/11-7284 від 03.08.10.
  • Шмирко О. С. Методичні рекомендації щодо забезпечення професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови засобами професійного спрямування навчальних занять з фаху. Кам’янець-Подільський  : «Каліграф», 44 с.
  • Schmyrko О. Materialien für die Кам’янець-Подільський: ТОВ «Каліграф», 2017. 82 с.
  • Lesetexte mit Aufgaben : навчальний посібник / укладач Шмирко O. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 88 с.
  • Методичні рекомендації з організації та проведення навчальної ознайомлювальної педагогічної практики (німецька мова): навчально-методичний посібник / укладачі Шмирко О. С., Калинюк Т. В., Боднарчук Т. В., Крецька Ю. А. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 78 с. Текст укр. та нім. мовами.
  • Виробнича педагогічна практика в системі підготовки вчителя німецької мови (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти): навчально-методичний посібник / укладачі БоднарчукТ. В., Шмирко О. С., Крецька Ю. А. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 144 с. Текст укр. та нім. мовами.

Список наукових праць


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

 

h-індекс (05.2022)                            3