п/п

Керівник Тема Староста

групи

Кількість

студентів

Ауд.
1. Калинюк Т.В. Deutsche Phraseologie Завалецька Ю. 10 411
2. Зданюк Т. В.

 

Die lexikalischen Probleme

der Übersetzung

Агригорій Н. 20 411
3. Боднарчук Т.В. Явище білінгвізму та

особливості формування

двомовної особистості

Колцун З. 5 411
4. Шмирко О.С. Науковий гурток

професійного розвитку

майбутніх учителів

іноземної мови

Тимошенко Г. 11 401
5. Крецька Ю.А. Граматична та лексико-

семантична системи

сучасної німецької мови

та аспекти методики її

викладання у школі

Олійник К. 6 401
6. Братиця Г.Г. „Orientierungskurs ‘Deutschland verstehen’“ Венгрицька Р. 4 401
7. Добринчук О.О. Удосконалення

німецькомовних

граматичних навичок

Целушкова А. 8 401
8. Яремчук І.М. Deutsch macht Spaß Руданець М. 15 401
9. Гавловська Т.А. Новий тип героя в прозових творах Т. Фонтане Мейко О. 15 401

Засідання студентських наукових гуртків і проблемних груп відбувається другого та четвертого вівторка кожного місяця (з 15.00 до 16.30).