Ступінь освіти      магістр

Галузь знань                  01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність                014 Середня освіта (Мова і література (німецька)      

Освітньо-професійна

програма                        Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

Додаткова

спеціальність                Середня освіта (Мова і література (англійська)

Навчальний рік            2019/2020

Форма навчання          заочна

Кваліфікація:                Магістр середньої освіти (Мова і література

                                         (німецька). Викладач німецької мови і зарубіжної

                                         літератури. Вчитель німецької  та англійської мов

                                         і зарубіжної літератури.

№ з/п Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Кудринецька Любов Михайлівна Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання німецької 

мови

Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

 

2. Крохмалюк Надія Василівна Вживання фразеологічних одиниць у текстах мас-медійного простору (на матеріалі астрологічних прогнозів) Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

 

3. Долгова Раїса Олексіївна Гендерна специфіка функціонування фразеологізмів німецької мови Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент
4. Бондаренко Ірина  Григорівна 

 

Структурно-семантичні особливості та функціонування композитів у німецькій мові (на матеріалі художніх творів І. Нолль та Т. Манна) Боднарчук Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Лазаренко Тетяна Миколаївна Сучасні методи контролю рівня сформованості в учнів старших класів мовленнєвої компетентності в читанні Добринчук О. О., кандидат філологічних наук, доцент
6. Бурцева Віталіна Миколаївна Формування соціокультурної компетентності на уроках німецької мови (на матеріалі німецькомовних коміксів) Добринчук О. О., кандидат філологічних наук, доцент
7. Марчук Віта 

Олександрівна

 Дискурс сучасної німецької преси як засіб формування 

соціокультурної компетентності

Зданюк Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
8. Гуменюк Каріна 

Ігорівна

 Функціонально-стилістичні засоби вираження 

порівняння у німецькомовній пресі

Зданюк Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
9. Головатюк Ліана 

Олексіївна

 Особливості морфологічної варіативності німецької 

розмовної лексики

Зданюк Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
10. Вовк Мар’яна 

Василівна

Замітка як жанр у сучасному німецькомовному медіапросторі: структурний і семантичний аспекти. Кійко Ю. Є., доктор філологічних наук, доцент
11. Маліновська Людмила 

Степанівна

Сучасний німецький коментар як медіажанр у структурному і семантичному аспекті. Кійко Ю. Є., доктор філологічних наук, доцент
12. Марусяк Ірина Володимирівна Англійські запозичення та їх класифікація в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови Кобзар О. І., доктор філологічних наук, професор

Затверджено на засідання кафедри німецької мови

протокол №10 від 25 вересня 2019 року