Програма ІІ Всеукр. конференції (1)

9 квітня 2020 року кафедра німецької мови КПНУ імені Івана Огієнка провела ІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи». На конференції розглянуто низку праць українських науковців, які стосувалися теоретичних та методологічних проблем дослідження мови; інноваційних технологій у теорії та практиці викладання мови і літератури; актуальних проблем перекладу та ролі іноземної мови у підготовці фахівців в умовах глобалізації. Співорганізатори конференції – кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кафедра теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради. До участі в конференції також долучилися науковці з Інституту педагогіки НАПН України, Національного авіаційного університету та Національного університету біоресурсів і природокористування України у місті Києві, Української медичної стоматологічної академії міста Полтави, Буковинського державного медичного університету міста Чернівці.

З програмою конференції можна ознайомитися на сайті https://deutsch.kpnu.edu.ua.

Основні положення доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції.

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»