Для реалізації дистанційного навчання в університеті, викладачі кафедри німецької мови використовують онлайн середовище електронного навчання, яке розроблене на платформіMOODLE КПНУ імені Івана Огієнка.

MOODLE надає можливість викладачу самостійно створювати курс та керувати  ним, контролювати доступ до своїх курсів, використовувати часові обмеження, створювати власні системи оцінювання знань, контролювати надсилання на перевірку виконаних студентами завдань  тощо.

Платформа MOODLE надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять. Дистанційний курс може містити різні елементи: лекції, практичні завдання, форум тощо. При цьому можна використовувати текст, презентації, таблиці, схеми, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, допоміжні файли тощо. За результатами виконання студентами завдань викладач може виставляти оцінки та давати коментарі.

Для того, щоб курси були корисними для самостійного вивчення студентами викладачі завантажують додаткові матеріалів, додають детальні інструкції з виконання завдань, надають можливість студентам здавати письмові завдання онлайн, розробляють тести для контролю.

Зважаючи на те, що при вивченні іноземної мови потребується постійна мовна практика, для ведення онлайн комунікації зі студентами рекомендуємо використовувати форум в MOODLE, e-mail, Zoom; для проведення вебінарів та онлайн консультацій можна використовувати  Zoom.

Корисні посилання для поглиблення знань з німецької мови:

https://www.br.de/alphalernen/faecher/deutsch/index.html

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/24h.html

https://www.goethe.de/de/spr/ueb.html

https://www.dw.com/uk/вивчати-німецьку/s-9954

https://www.mylanguageexchange.com

https://www.cornelsen.de

https://www.deutschlandradio.de

https://www1.wdr.de/fernsehen/startseite/

 

Організація дистанційного навчання