ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДО ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КАТАЛОГУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

10 Причин вчити німецьку мову

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

ПРОПОЗИЦІ КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЩОДО КАТАЛОГУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРОПОЗИЦІ КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ПРОПОЗИЦІ КАФЕДРИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК