Процедура вибору навчальних дисциплін регламентуються

Положенням про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ⇒

Бакалаврат⇓

Магістратура⇓