1. Калинюк Т.В., завідувач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови

2.Боднарчук Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови

3.Добринчук О.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

4.Зданюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент

5.Крецька Ю.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач

6. Шмирко О.С., кандидат педагогічних наук, старший викладач

7. Яремчук І.М., кандидат філологічних наук, старший викладач

8. Братиця Г.Г., старший викладач

9. Микуляк М.І., викладач

10. Гавловська Т.А., викладач

Запрошені лектори:

1. Кушнерик В. І., доктор філолгічних наук, професор

2. Кійко Ю. Є., доктор філологічних наук, доцент

Допоміжний персонал кафедри:

Бойко І. І., старший лаборант кафедри