20-21 листопада 2019 року кафедра німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка провела І Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти».

Доповіді учасників конференції були представлені з наукових проблем лінгвістики, літературознавства, перекладу та методики викладання іноземних мов, а саме:

  • новітні тенденції у сучасній лінгвістичній парадигмі: проблеми та перспективи розвитку;

  • актуальні проблеми теорії та практики перекладу у міжкультурному аспекті;

  • сучасні підходи та інноваційні технології у формуванні іншомовної комунікативної компетентності;

  • концептуальні проблеми літературознавства;

  • міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.

І Міжнародна науково-практична конференція «Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти»