11 грудня 2019 року відбувся захист курсових робіт з «Методики викладання іноземної мови» студентів 4 курсу групи Nim1B16. У представлених наукових розвідках висітлювалися актуальні питання методики викладання німецької мови. Жваву дискусію викликали проблеми використання Інтернет-ресурсів для формування мовленнєвої та граматичної компетентностей, ігрові технології у формуванні лексичної компетентності, особливості використання дидактичних ігор та народних пісень як засобу формування лексичної та лінгвокраїнознавчої компетентності учнів. Члени комісії та наукові керівники висловили свої зауваження, побажання та рекомендації. Студенти гідно представили свої наукові дослідження.

Захист курсових робіт