Графік

захисту курсових робіт

у 2019-2020 році (онлайн режим)

кафедра німецької мови

 

Склад комісії

Навчальна дисципліна Спеціальність Курс Дата, час
Добринчук О. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови (голова комісії)

Калинюк Т. В., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри німецької мови (член комісії)

Боднарчук Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови (член комісії)

 

«Практика усного та

писемного мовлення

німецької мови»

 

014.02 Середня освіта (Мова та література (німецька)

 

 

 

третій 26.05.2020 р.

14.00-16.00

 

Примітка: порядок захисту курсових робіт визначено  «Тимчасовим порядком проведення екзаменів і заліків, атестації здобувачів вищої освіти, захисту курсових робіт (проєктів), практик за дистанційною формою навчання у Кам’янець-Подільському національному університеті іменні Івана Огієнка під час карантину» від 26.04.2020 року

Графік захисту курсових робіт