23 вересня 2020 р. у рамках щорічної звітної наукової конференції студентів і магістрантів університету за підсумками науково-дослідної роботи, на кафедрі німецької мови працювало дві підсекції: «Соціолінгвістичний та міжкультурний аспекти дослідження німецької мови», «Сучасні підходи у методиці навчання іноземної мови». Здобувачі вищої освіти представили свої результати досліджень з проблем у галузях фразеології та словотвору німецької мови та когнітивної лінгвістики. Особливий інтерес та жваві дискусії викликали доповіді, що стосувалися новітніх підходів навчання німецької мови.

Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету