З 24 серпня по 2 жовтня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри німецької мови кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри Тетяна Калинюк, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Зданюк та кандидат філологічних наук, доцент Ольга Добринчук дистанційно пройшли закордонне науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія) за темою «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС».

У рамках стажування відбувся обмін досвідом, що стосувався підготовки студентів-філологів, зокрема: особливості застосування методики CLIL під час дистанційного навчання студентів філологічних спеціальностей, проєктно орієнтоване навчання в системі підготовки філолога, європейська методика викладання лінгвокультурології тощо. За результатами стажування у збірнику наукових праць Венеціанського університету Ка’Фоскарі (Італія) було опубліковано науково-методичні доповіді.

Закордонне стажування науково-педагогічного складу кафедри!