«#Навчаємо та навчаємося дистанційно»

Упродовж листопада-грудня  2020 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на І семестр 2020-2021 н. р. в К-ПНУ ректорат ініціював проведення моніторингу використання технологій дистанційного навчання шляхом опитування науково-педагогічних працівників за допомогою анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі науково-педагогічних працівників університету в умовах карантину», до якого долучилося 187 науково-педагогічних працівників з усіх факультетів університету. Найбільш активними учасниками опитування були науково-педагогічні працівники педагогічного (22%), історичного факультетів (17%) та факультету української філології та журналістики (14%).
Опитування показало, що в період карантину під час викладання навчальних дисциплін викладачі використовують систему «MOODLE (29%). Також популярними та затребуваними серед технологій дистанційного навчання в університеті є Viber (28%) та електронна пошта (27%). Порівнюючи з попереднім опитуванням, науково-педагогічні працівники активніше стали використовувати платформу Google meet.Серед отриманих відповідей науково-педагогічні працівники вказали, що в середньому вони забезпечували викладання 3 навчальних дисциплін у системі MOODLE в період карантину в I семестрі 2020-2021 н. р.У своїх відповідях на питання «Скільки часу на день в період карантину у Вас займає викладання однієї навчальної дисципліни за допомогою системи «MOODLE» та інших дистанційних технологій навчання?» 91% респондентів вказали варіант «більше 60 хв».Науково-педагогічні працівники університету наголосили на проблемах, що виникали під час використання технологій дистанційного навчання, серед основних – неритмічність комунікації зі здобувачами вищої освіти та відсутність постійного доступу здобувачів вищої освіти до мереж Інтернет.Під час опитування з’ясувалося, що в період карантину для здобувачів вищої освіти викладачі обрали формат виконання завдань з навчальних дисциплін в системі MOODLE (69%), 25% – запропонували надсилати виконані завдання на електронну пошту тощо.Приємно є те, що більшість учасників опитування, а саме 70% (у попередньому семестрі – 80%) науково-педагогічних працівників, вважають, що навчання в період карантину за допомогою системи MOODLE та інших технологій дистанційного навчання є ефективним.Серед пропозицій, що вказали під час опитування науково-педагогічні працівники, зазначено: проводити тренінги з викладачами щодо роботи і функціоналу системи MOODLE; постійно практикувати та розвивати елементи технологій дистанційного навчання в університеті; організовувати та проводити в університеті курси, семінари, майстер-класи для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників із питань використання технологій дистанційного навчання; забезпечення навчальних аудиторій Wi-Fi доступом до інтернету; забезпечення комп’ютерів вебкамерами та мікрофонами; можливість використовувати різні зручні для студентів і викладачів освітні платформи тощо.Проведене опитування дає змогу проаналізувати використання дистанційних технологій навчання в освітньому процесі науково-педагогічних працівників університету в умовах карантину, визначити завдання та умови його вдосконалення.
Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти
Результати опитування науково-педагогічних працівників К-ПНУ про технології дистанційного навчання під час освітнього процесу в період карантину