Завідувач кафедри німецької мови Тетяна Калинюк разом із здобувачкою другого (магістерського) рівня вищої освіти Христиною Марцинюк взяли участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Формування компетентностей педагога та технологій навчання», а також пройшли тренінги з тем «Формування навичок впровадження гейміфікації в освітній процес», «Онлайн інструменти Canva, Prezi, LearningApps, Kahoot, Mural, Padlet, Quizizz, Gamilab для організації дистанційного навчання».

Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Формування компетентностей педагога та технологій навчання» та проходження тренінгів