11 травня 2021 року на базі кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся перший міжвузівський студентський науковий форум «Нові напрями дослідження германістики та методики навчання іноземних мов», учасниками якого стали здобувачі вищої освіти факультету іноземної філології нашого вишу і факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету. Захід проводився у режимі відео-конференції на платформі Google Meet.

   Основна мета студентського наукового форуму – обмін досвідом серед студентської молоді, обговорення актуальних питань  дослідження у галузі германістики, а також нових здобутків у методиці навчання іноземних мов, стимулювання та підтримка у реалізації творчого і наукового потенціалу.

   На дискусійній платформі здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти креативно презентували власні наукові здобутки, разом із викладачами охоче долучалися до обговорення. Доповіді, які виголошували учасники форуму (25 осіб) розкривали різні аспекти дослідження німецької мови, зокрема: запозичення у німецькій мові (Бамбуляк А., Осадчук О.), соціальна стратифікація німецької мови (Завалецька Ю., Предиткевич В.), семантичні особливості фразеологізмів (Венгринська Р.), новітні тенденції у словотворі (Гнатишин В., Сварчевський Д., Шинкарюк І.) структурно-стилістичні особливості німецькомовного дискурсу (Лиманюк М., Ляска Б., Целушкова А.). Перекладознавчий аспект висвітлено у доповідях Воробкало В., Палій В., Яковлєвої А.. Питання використання медіа-ресурсів, Apps та Tools представили Козерацька М. та Масловська А. Яскраві та змістовні презентації допомагали увиразнити найголовніші тези виступів. У живому діалозі учасники заходу окреслили перспективи подальших наукових пошуків.

   Сподіваємося, що започаткований студентський науковий форум стане успішним проєктом співпраці кафедри німецької мови зі студентською молоддю!

Студентський науковий форум