Шановні здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня, 1 курсу запрошуємо Вас ознайомитись з переліком та анотаціями навчальних дисциплін вільного вибору. Будемо раді нашій співпраці!

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти до Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» І курсу на 2021-2022 н.р.

Курс Спеціальність Семестр Назва навчальної дисципліни
1 усі спеціальності університету 2  Білінгвальна (двомовна) освіта  Анотація

Силабус 

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Країнознавчі аспекти у навчанні іноземних мов  Анотація

Силабус 

 

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Лінгвістика тексту Анотація

Силабус 

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Медіаосвіті технології у навчанні іноземних мов  Анотація

Силабус 

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Німецькомовна бізнес-комунікація Анотація

Силабус 

1 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2 Техніка креативного іншомовного письма Анотація

Силабус 

 

Оголошення!