5 жовтня 2021 року відбулася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2020-2021 навчальному році. На кафедрі німецької мови працювали дві підсекції «Сучасні підходи у методиці навчання іноземної мови» (аудиторія 401) та «Соціолінгвістичний та міжкультурний аспекти дослідження німецької мови» (аудиторія 411).

   У підсекції «Сучасні підходи у методиці навчання іноземної мови» (керівник – к. п. н., доцент, доцент кафедри німецької мови Боднарчук Т. В., секретар – Колцун З. Я., магістрантка факультету іноземної філології) було заявлено 8 доповідей. Усі доповіді були заслухані. Особливий інтерес викликали доповіді Колцун З.Я. «Робота із загадкою на уроці німецької мови», Дудчак В.В.  «Використання техніки «креативне письмо на основі літературних текстів» на уроці німецької мови», Лиманюк М.С. «Компоненти комунікативної компетентності у німецькомовній діловій комунікації» та Чіпак О.О. «Umsetzung der Konzept Metapher der Liebe in Texten der deutschen Rap- , Rock- und Popmusik». Ці доповіді відзначені як кращі.

   У роботі підсекції «Соціолінгвістичний та міжкультурний аспекти дослідження німецької мови» (керівник – к.п.н., доцент, завідувачка кафедри німецької мови Калинюк Т.В.; секретар – Венгринська Р.Р., здобувачка вищої освіти факультету іноземної філології) здобувачі представили свої доповіді. Їх проблематика стосувалася актуальних аспектів вивчення словникового складу німецької мови, зокрема змін у лексиці, що обумовленні стрімкими процесами запозичення з різних мов (Оксана Пазинюк, магістрантка), семантики дієслів німецької мови на позначення процесу мислення («denken») (Ірина Костиря, магістрантка), особливостей репрезентації парадигматичних відношень у німецькій мові (Маргарита Козерацька, здобувачка вищої освіти (ІІІ курс)), явища валентності дієслів німецької мови на позначення руху (Діана Жмурко, здобувачка вищої освіти (ІІІ курс)), специфіки утворення та вживання авторських оказіоналізмів на позначення кольору у творах представників Trümmelliteratur (Роксолана Венгринська, здобувачка вищої освіти (ІІІ курс)). Усі виступи були вдало доповнені PowerPoint презентаціями, що неабияк зацікавило слухачів. Доповіді виявилися цікавими, актуальними та можуть мати продовження у подальшій науково-дослідницькій діяльності здобувачів.

   За результатами конференції було рекомендовано опублікувати найкращі доповіді Чіпак О.О., Венгринської Р.Р. та Макієвської О.А. в університетському збірнику наукових праць студентів і магістрантів К-ПНУ імені Івана Огієнка.

 

Про результати роботи наукової конференції студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2020-2021 навчальному році